مدیران

productbox.modal.caption.before علی احمدی طباطبائی
علی احمدی طباطبائی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد مهندسی برق - کنترل

productbox.modal.caption.before محمد حسین فهیمی
محمد حسین فهیمی

رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

productbox.modal.caption.before محسن نصرالهی
محسن نصرالهی

نائب رئیس هیئت مدیر و مدیر شعب

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

productbox.modal.caption.before آریو خوش قلب
آریو خوش قلب

مدیرفنی بازرسی جوش و آزمونهای غیر مخرب

کارشناس ارشد مهندسی عمران

productbox.modal.caption.before محمد امین مستعد
محمد امین مستعد

مدیر فنی بازرسی آسانسور

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

productbox.modal.caption.before فرشید جهانفر
فرشید جهانفر

مدیر مالی و اداری

کارشناس ارشد حسابداری

productbox.modal.caption.before میلاد احمدی طباطبائی
میلاد احمدی طباطبائی

مدیر پشتیبانی و انفورماتیک

کارشناس مهندسی عمران - سازه

productbox.modal.caption.before شیرین احمدی طباطبایی
شیرین احمدی طباطبایی

مدیر تضمین کیفیت

کارشناس ارشد مهندسی شیمی

productbox.modal.caption.before ساناز رادمرد
ساناز رادمرد

مدیرفنی آزمایشگاه عمران

کارشناس ارشد زمین شناسی